AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA

AJUNTAMENT D'ALMASSORA

 Inici

Benvinguts al Tauler d'Anuncis AJUNTAMENT D'ALMASSORA on pot consultar tant les anuncis de matèries de competència municipal com d'altres Administracions Públiques, que en virtut d'una norma jurídica o resolució judicial hagen de ser objecte de publicació.

Últims anuncis publicats

TÍTOL TIPUS PROCEDÈNCIA DATA PUBLICACIÓ DATA RETIRADA
ANUNCI D'ENTREVISTA I QUALIFICACIÓ PROVISIONAL DELS CANDIDATS A ALUMNO-TRABAJADOR PROGRAMA ET FORMEM 2019- AJUNTAMENT D'ALMASSORA
Edicto / Anuncio Personal 27/05/2019 17/06/2019
Descarregar
Descarregar Certificat de Publicación
EDICTE RELATIU BAIXA OFICI ESTRANGERS ERROR 141-142 (LLISTAT DEFINITIU) EXPTE 6/2019-ESTBOE- AJUNTAMENT D'ALMASSORA
Edicto / Anuncio Estadística 27/05/2019 17/06/2019
Descarregar
Descarregar Certificat de Publicación
EDICTE RELATIU RESULTAT PROVISIONAL PROGRAMA ET FORMEM ALMASSORA 2019- AJUNTAMENT D'ALMASSORA
Edicto / Anuncio Personal 24/05/2019 14/06/2019
Descarregar
Descarregar Certificat de Publicación
Convocatòria Junta de Govern Local dia 27 de maig de 2019.
Edicto / Anuncio Secretaría 21/05/2019 28/05/2019
Descarregar
Descarregar Certificat de Publicación
EDICTE RELATIU PROJECTE D'OBRES DE CONNEXIÓ DE L'EDAR DE VORA RIU A L'EDAR D'ALMASSORA- ENTITAT DE SANEJAMENT D'AIGÜES- VALÈNCIA
Edicto / Anuncio Otros 20/05/2019 11/06/2019
Descarregar
Descarregar Certificat de Publicación
Anunci resultat segona prova i data d'entrevista en el procés de selecció per a constituir una borsa de treball de Delineant- Ajuntament d'Almassora
Edicto / Anuncio Personal 17/05/2019 10/06/2019
Descarregar
Descarregar Certificat de Publicación
EDICTE RELATIU RESULTATS PRIMER EXERCICI DEL PROCÉS DE SELECCIÓ BOSSA DE TARABAJO D'INGENIEROS/AS TECNICOS/AS D'OBRES PUBLIQUES PER A ATENDRE PROJECTES FEDER-PLA EDIFICANT- AJUNTAMENT D'ALMASSORA
Edicto / Anuncio Personal 16/05/2019 07/06/2019
Descarregar
Descarregar Certificat de Publicación
EDICTE RELATIU DELEGACIÓ FIRMA ALCALDESSA PER A CELEBRACIÓ MATRIMONI CIVIL EXPTE. 9/2019-ALCMAT- AJUNTAMENT D'ALMASSORA
Edicto / Anuncio Estadística 15/05/2019 06/06/2019
Descarregar
Descarregar Certificat de Publicación
Edicte relatiu selecció per a la contractació laboral temporal dins del projecte denominat ESCOLA D'OCUPACIO ET FORMEM- Ajuntament d'Almassora
Edicto / Anuncio Personal 10/05/2019 03/06/2019
Descarregar
Descarregar Certificat de Publicación
EDICTE RELATIU A RESULTAT ENTREVISTA BECALMASSORA-FUTUR 2019- AJUNTAMENT D'ALMASSORA
Edicto / Anuncio Personal 08/05/2019 30/05/2019
Descarregar
Descarregar Certificat de Publicación

AJUNTAMENT D'ALMASSORA Pl. Pedro Cornell, 1 - 12500. Almassora.

Accés Restringit