AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA

AJUNTAMENT D'ALMASSORA

 Benvinguts al Tauler d'Anuncis AJUNTAMENT D'ALMASSORA on pot consultar tant les anuncis de matèries de competència municipal com d'altres Administracions Públiques, que en virtut d'una norma jurídica o resolució judicial hagen de ser objecte de publicació.

Últims anuncis publicats

TÍTOL TIPUS PROCEDÈNCIA DATA PUBLICACIÓ DATA RETIRADA
Edicte relatiu baixa ofici estrangers error 141-142 (llistat definitiu) Expte 1/2018-ESTBOE- Ajuntament d'Almassora
Edicto / Anuncio Estadística 22/03/2018 17/04/2018
Descarregar
Descarregar Certificat de Publicación
Edicte relatiu baixa ofici estrangers error 143 (llistat definitiu) Expte 2/2018-ESTBOE- Ajuntament d'Almassora
Edicto / Anuncio Estadística 22/03/2018 17/04/2018
Descarregar
Descarregar Certificat de Publicación
Convocatoria Junta de Govern Local dia 26 de març de 2018.
Edicto / Anuncio Secretaría 21/03/2018 27/03/2018
Descarregar
Descarregar Certificat de Publicación
DATA D'ENTREVISTA PER A MESTRE DE SUPORT PER AL TALLER D'OCUPACIO
Anuncio Personal 21/03/2018 16/04/2018
Descarregar
Descarregar Certificat de Publicación
Convocatoria Comissió Informativa Servei a les Persones dia 26 de març de 2018.
Edicto / Anuncio Secretaría 21/03/2018 27/03/2018
Descarregar
Descarregar Certificat de Publicación
Convocatoria Comissió Informativa Serveis Públics dia 26 de març de 2018.
Edicto / Anuncio Secretaría 21/03/2018 27/03/2018
Descarregar
Descarregar Certificat de Publicación
Edicte relatiu delegació firma alcadesa celebració matrimoni civil Expte 9/2018- ALCMAT- Ajuntament d'Almassora
Edicto / Anuncio Alcaldía 20/03/2018 13/04/2018
Descarregar
Descarregar Certificat de Publicación
EXP. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 9 I 10
EXP. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 9 I 10
Edicto Intervención 15/03/2018 11/04/2018
Descarregar
Descarregar Certificat de Publicación
Edicte relatiu delegació firma alcaldessa per a celebració matrimoni civil expte 8/2018- ALCMAT- Ajuntament d'Almassora
Edicto / Anuncio Alcaldía 14/03/2018 10/04/2018
Descarregar
Descarregar Certificat de Publicación
SOL.LICITUD LLICENCIA AMBIENTAL PER LA MODIFICACIO SUSTANCIAL D'UNA ACTIVITAT DE TALLER DE CALDERERIA EN EL CARRER HISTORIC REGNE DE VALENCIA, 30 - (EXPTE 000027/2016-ACTLAM)
Edicto Actividades 14/03/2018 17/04/2018
Descarregar
Descarregar Certificat de Publicación

AJUNTAMENT D'ALMASSORA Pl. Pedro Cornell, 1 - 12500. Almassora.

Accés Restringit