AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA

AJUNTAMENT D'ALMASSORA

 Benvinguts al Tauler d'Anuncis AJUNTAMENT D'ALMASSORA on pot consultar tant les anuncis de matèries de competència municipal com d'altres Administracions Públiques, que en virtut d'una norma jurídica o resolució judicial hagen de ser objecte de publicació.

Últims anuncis publicats

TÍTOL TIPUS PROCEDÈNCIA DATA PUBLICACIÓ DATA RETIRADA
EDICTE RELATIU DELEGACIÓ FIRMA ALCALDESSA CELEBRACIÓ MATRIMONI CIVIL EXPTE 5-2019-ALCMAT- AJUNTAMENT D'ALMASSORA
Edicto / Anuncio Estadística 22/07/2019 12/08/2019
Descarregar
Descarregar Certificat de Publicación
INFORMACIÓ PUBLICA DE LA SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ SUBSTANCIAL AMB AVALUACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL DE L'AUTORIZACON AMBIENTAL INTEGRADA D'UNA INDÚSTRIA DE FABRICACIÓ DE PRODUCTES CERÀMICS PER MITJÀ D'ENFORNAT EXPTE. 024/19 IPPC A ALMASSORA- CONSELLERIA D'AGRICULUTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENROTLLAMENT RURAL- VALÈNCIA
Edicto / Anuncio Actividades 19/07/2019 30/08/2019
Descarregar
Descarregar Certificat de Publicación
Convocatoria Junta de Govern Local dia 22 de juliol de 2019.
Edicto / Anuncio Secretaría 17/07/2019 23/07/2019
Descarregar
Descarregar Certificat de Publicación
EDICTE RELATIU LLISTAT DEFINITIU BOSSA CONSERGE EXPTE 3/2019-REHSEL- AJUNTAMENT D'ALMASSORA
Edicto / Anuncio Personal 17/07/2019 07/08/2019
Descarregar
Descarregar Certificat de Publicación
Convocatoria Comissió informativa d´Hisenda, Personal, etc dia 19 de juliol de 2019
Edicto / Anuncio Intervención 17/07/2019 19/07/2019
Descarregar
Descarregar Certificat de Publicación
Convocatòria Comissió Informativa seguiment d'EDUSI, Edificant i mocions presentades al plenari dia 19 de juliol de 2019.
Edicto / Anuncio Secretaría 16/07/2019 22/07/2019
Descarregar
Descarregar Certificat de Publicación
Convocatoria Comissió Informativa de Serveis Públics dia 19 de juliol de 2019.
Edicto / Anuncio Secretaría 16/07/2019 22/07/2019
Descarregar
Descarregar Certificat de Publicación
Convocatoria Comissió Informativa de Serveis Públics dia 19 de juliol de 2019.
Edicto / Anuncio Secretaría 16/07/2019 22/07/2019
Descarregar
Descarregar Certificat de Publicación
Edicte relatiu a resultats prova test i obertura de sobres amb identificació bossa conserges 3/2019-REHSEL- Ajuntament d'Almassora
Edicto / Anuncio Personal 15/07/2019 05/08/2019
Descarregar
Descarregar Certificat de Publicación
REGIM DEDICACIONS CORPORACIO
Anuncio Personal 11/07/2019 01/08/2019
Descarregar
Descarregar Certificat de Publicación

AJUNTAMENT D'ALMASSORA Pl. Pedro Cornell, 1 - 12500. Almassora.

Accés Restringit