AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA

AJUNTAMENT D'ALMASSORA

 Benvinguts al Tauler d'Anuncis AJUNTAMENT D'ALMASSORA on pot consultar tant les anuncis de matèries de competència municipal com d'altres Administracions Públiques, que en virtut d'una norma jurídica o resolució judicial hagen de ser objecte de publicació.

Últims anuncis publicats

TÍTOL TIPUS PROCEDÈNCIA DATA PUBLICACIÓ DATA RETIRADA
Edicte relatiu a notificació en extracte dels exptes. sancionadors ESSANC/12/2018/0029 i ESSANC/12/2018/0043.- DIRECCIÓ GENERAL PER A L'AGENCIA DE SEGURETAT I ESPOSTA ALS EMEREGENCIES- CASTELLÓ
Edicto / Anuncio Consejerias 17/07/2018 07/08/2018
Descarregar
Descarregar Certificat de Publicación
ANUNCI DE SUBHASTA
EXP 000004/2016-TESECRED.- EMBARGAMENT DE BÉNS INMUEBLES.- S...
Anuncio Tesorería 17/07/2018 14/11/2018
Descarregar
Descarregar Certificat de Publicación
Edicte relatiu baixa ofici estrangers error 143 (llistat definitiu) Expte. 7/2018-ESTBOE- Ajuntament d'Almassora
Edicto / Anuncio Estadística 13/07/2018 03/08/2018
Descarregar
Descarregar Certificat de Publicación
ANUNCI LLISTA DEFINITIVA I DATA D'EXAMEN DE LA BORSA D'ENCARREGAT DE MANTENIMENT
Anuncio Personal 12/07/2018 02/08/2018
Descarregar
Descarregar Certificat de Publicación
Convocatòria Junta de Govern Local dia 16 de juliol de 2018.
Edicto / Anuncio Secretaría 11/07/2018 01/08/2018
Descarregar
Descarregar Certificat de Publicación
PADRO IAE 2018
Aprovacio Padro IAE 2018
Edicto Intervención 10/07/2018 15/08/2018
Descarregar
Descarregar Certificat de Publicación
Edicte relatiu a delegació firma alcaldessa per a celebració matrimoni civil expte. 21/2018-ALCMAT- Ajuntament d'Almassora
Edicto / Anuncio Estadística 09/07/2018 30/07/2018
Descarregar
Descarregar Certificat de Publicación
Edicte relatiu a delegació firma alcaldessa per a celebració matrimoni civil expte. 20/2018-ALCMAT- Ajuntament d'Almassora
Edicto / Anuncio Estadística 09/07/2018 30/07/2018
Descarregar
Descarregar Certificat de Publicación
PADRÓ MERCAT 3 TRIMESTRE 2018
Edicto Intervención 09/07/2018 08/08/2018
Descarregar
Descarregar Certificat de Publicación
ANUNCI RESULTAT ENTREVISTA I CONCUS BORSA DE TREBALLADOR/A SOCIAL
Anuncio Personal 06/07/2018 27/07/2018
Descarregar
Descarregar Certificat de Publicación

AJUNTAMENT D'ALMASSORA Pl. Pedro Cornell, 1 - 12500. Almassora.

Accés Restringit